Privacy statement

CFOflex hecht een groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en houdt zich dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals deze per 25 mei 2018 geldt.

CFOflex bemiddelt op de arbeidsmarkt tussen, hoofdzakelijk, finance professionals (hierna te noemen ‘kandidaten’) en organisaties die op zoek zijn naar de inzet van deze professionals (hierna te noemen ‘opdrachtgevers’). Uitsluitend met dit doel worden persoonsgegevens verzameld en bewaard.

Met betrekking tot de kandidaten betreft dit alle gegevens die door de kandidaat zelf zijn aangedragen (via de website, per mail of op een andere manier). Dit betreft dan met name het Curriculum Vitae – met alle gegevens die een kandidaat hier opzet, waaronder maar niet uitsluitend NAW-gegevens, gegevens met betrekking tot opleidingen en werkervaring –  en de eventuele toelichting die daarop gegeven wordt (hierna te noemen ‘gegevens’). CFOflex vult deze gegevens aan met eventuele informatie die uit persoonlijke gesprekken met de kandidaten is verkregen, eventuele informatie die is verkregen van referenten van kandidaten (welke uitsluitend wordt ingewonnen in overleg met en met toestemming van de kandidaat), en gegevens met betrekking tot de contactmomenten die er geweest zijn tussen de kandidaat en medewerkers van CFOflex.

Met betrekking tot de opdrachtgevers worden slechts beperkte gegevens vastgelegd welke bestaan uit de contactgegevens (naam, functie, organisatie, telefoonnummer, e-mail adres), eventueel aangevuld met de gegevens met betrekking tot de relatie die CFOflex heeft met deze opdrachtgever.

Indien een kandidaat haar persoonsgegevens via de website van CFOflex doorgeeft (via het contactformulier) dan wordt daarbij vermeld dat deze gegevens conform dit Privacy Statement zorgvuldig en in lijn met regelgeving worden vastgelegd en behandeld.

De opgeslagen gegevens van kandidaten zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van CFOflex. De gegevens van kandidaten worden uitsluitend na toestemming van de kandidaat aan derden beschikbaar gesteld, waaronder met name maar niet uitsluitend de opdrachtgevers. CFOflex vraagt de ontvanger van deze gegevens (opdrachtgever of anderen) om conform de AVG om te gaan met de verstrekte gegevens maar kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De gegevens van zowel kandidaten als opdrachtgevers worden digitaal opgeslagen in een applicatie. Deze applicatie is van een gerenommeerde softwareleverancier en voldoet aan alle beveiligingseisen die door deze leverancier worden gesteld en zoals opgenomen in de gebruikersovereenkomst met deze leverancier. De gegevens staan in een beveiligde omgeving in de Cloud bij een gerenommeerde leverancier van deze diensten en zijn slechts toegankelijk voor aangewezen medewerkers van CFOflex. Deze leverancier voldoet volledig aan het Amerikaans-Europese Privacy Shield.

Alle kandidaten en opdrachtgevers kunnen op verzoek inzage krijgen in de vastgelegde gegevens en deze ten alle tijden laten aanpassen of verwijderen.

Alle gegevens worden bewaard zolang dit voor de uitvoering van de dienstverlening wenselijk is. De gegevens worden verwijderd zodra dit door de betreffende persoon wordt verzocht.

De website van CFOflex registreert geen tot de persoon te herleiden informatie met betrekking tot het bezoek aan deze website. Slechts algemene geanonimiseerde gegevens met betrekking tot aantal bezoekers, tijdstip en duur van bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en de locatie van waaruit de site wordt bezocht, worden vastgelegd.

CFOflex refereert in de Algemene Voorwaarden aan dit Privacy Statement en vraagt Opdrachtgevers om kennis te nemen van dit Statement. In e-mail berichten wordt eveneens verwezen naar dit Statement en wordt ontvanger van het bericht gevraagd zich – met betrekking tot de inhoud van het bericht en de daarin eventueel bijgesloten persoonsgegevens – te conformeren aan de geldende AVG.

Vragen en/of klachten met betrekking tot dit Privacy statement kunnen gericht worden aan info@cfoflex.nl en worden binnen een week in behandeling genomen.

Dit Privacy statement staat op de website van CFOflex en kan in de toekomst aangepast worden. Bij materiele aanpassingen zullen de belanghebbenden geïnformeerd worden.

© CFOflex