Praktijkcases

Ingenieursbureau

CFOflex inzet:

Full time interim: 6 maanden, parttime: 2jaar (1 dag per week)
Aantal mdw’s: 100

Het management kreeg de gelegenheid om het bedrijf over te nemen (management buy-out), maar de planning en control cyclus was slecht op orde. Geen tussentijdse rapportage, geen actuele budgetten, geen zicht op de pensioenverplichtingen vanuit allerlei oude regelingen. Dit is in de eerste zes maanden op basis van fulltime interim inzet op orde gebracht; hierna is de inzet teruggebracht naar één dag per week. In die periode heeft het Hoofd Financiele Administratie zich onder begeleiding van CFOflex ontwikkeld tot een volwaardig Controller. De inzet van CFOflex kon vervolgens verder afgebouwd worden. CFOflex is onder andere nauw betrokken geweest bij de volgende trajecten :

 • Realisatie Management Buy Out
 • Realisatie medewerkersparticipatie model
 • Complete herfinanciering bedrijf
 • Reorganisatie van een bedrijfsonderdeel
 • Inzicht in de pensioenverplichtingen
 • Contactpersoon voor banken
 • Aanwezigheid bij RvC (vertrouwen)
 • Coaching van Hoofd Administratie naar Controllerspositie
 • Interne cursus Finance voor Non-Financials
 • Upgrade ERP
 • Vaststelling rapportagebehoefte
 • Selectie en introductie Cognos8 (BI-programma)
 • Oprichten van een buitenlandse vestiging
Image icon

Farmaceutische dienstverlening

CFOflex inzet:

> 2jaar (1-2 dagen per week)
Aantal mdw’s: 45fte

De onderneming leed zware verliezen en was niet in control. Omzetontwikkeling was goed maar men slaagde er niet in om dit om te zetten in positieve resultaten.

Het verbeterplan bestond uit vijf elementen:

 • Productiviteitsverhoging op basis van benchmark gegevens van verschillende vestigingen (best practice toepassen) en transparante kostprijscalculaties
 • Inkooprendement verhogen
 • Verlieslatende contracten openbreken of opzeggen
 • Logistiek optimaliseren
 • Schaalvergroting door middel van overnames waardoor de relatief zware overheadkosten konden worden terugverdiend

Binnen een jaar waren de verliezen weggewerkt en was de onderneming vrijwel volledig in control. Ondertussen werd de jonge zittende Controller opgeleid waardoor deze de op een hoger plan gebrachte financiële organisatie verder kon gaan vormgeven inclusief een werkende planning & control cyclus met heldere management rapportages, en een verbeterde administratieve organisatie.

Image icon

Groothandel

CFOflex inzet:

Quick scan
Aantal mdw’s: 20, sterk groeiend

Het management van een groothandel in groente en fruit stond voor een nieuwe strategische keuze. Na de opstartfase had het bedrijf een behoorlijke groei doorgemaakt. Op basis van diverse nieuwe klantcontracten was het vooruitzicht dat de groei nog verder zou doorzetten. Ze hebben CFOflex gevraagd om het bedrijf tegen het licht aan te houden waarbij onder andere bekeken zou worden wat er zou moeten gebeuren om het bedrijf klaar te maken voor deze volgende groeifase. In twee dagen heeft CFOflex een Quick Scan uitgevoerd. Op basis van de Quick Scan zijn enkele concrete aanbevelingen geformuleerd en geprioriteerd op de volgende gebieden:

 • Verbeterde en frequentere liquiditeitsplanning inclusief monitoring
 • Herfinanciering
 • Scenario planning
 • Enkele maatregelen op het gebied van Administratieve Organisatie en Interne Controle waardoor taken en bevoegdheden in de groeiende organisatie beter gedelegeerd kunnen worden
 • Verbeterde management rapportages waarin onder andere kpi’s opgenomen worden en de resultaten afgezet worden tegen plan/budget.
 • Verbeteren van de kostprijscalculaties en inzicht in costdrivers
 • Efficiëntere inrichting van de Financiële Administratie
Image icon

© CFOflex