Disclaimer

CFOflex betracht bij het samenstellen van deze site de grootste zorgvuldigheid en houdt de gegeven informatie zo actueel mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de aangeboden informatie gedateerd of niet meer juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op de site. In geval deze website toegang biedt tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden is CFOflex niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van deze informatie.

© CFOflex