CFOflex Parttime CFO

Copyright

De informatie op CFOflex.nl  is beschermd door auteursrecht. Dat betekent dat de inhoud van deze website (waaronder afbeeldingen, teksten, animaties, foto's en logo's) niet zonder schriftelijke toestemming van CFOflex verveelvoudigd en verspreid mogen worden. Onder andere het gebruiken van tekst van CFOflex.nl op een andere website is uitdrukkelijk verboden, tenzij er toestemming is via post of email. Slechts wanneer voorzien van een bronvermelding zijn citaten van enkele regels toegestaan.

The content of CFOflex.nl is protected by copyright. The content if this website (e.g. pictures, text, illustrations, photo's and logo's) may not be published in whatever way by third parties without the written permission of CFOflex. Using text of CFOflex.nl on other websites is explicitly forbidden unless with the permission by mail or e-mail of CFOflex. Only with a clear referral to our website some sentences may be published.