Welkom bij
CFOflex

MAAKT MOGELIJK
Ieder bedrijf, groot en klein, heeft goede financiële ondersteuning nodig. Niet ieder bedrijf heeft hiervoor echter een fulltime Financieel Directeur nodig of kan zich dat veroorloven.
CFOflex biedt voor deze bedrijven de ideale oplossing. Bij CFOflex kan financiële expertise op flexibele basis worden ingehuurd. Op deze manier wordt het voor kleine en middelgrote bedrijven mogelijk om een hoogopgeleide en ervaren financial binnen de organisatie te halen. Een positief kritisch klankbord met een gedegen financiële achtergrond en actuele business ervaring.
ONTZORGT
CFOflex geeft niet alleen advies, maar neemt ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering, waardoor de ondernemer zich kan blijven focussen op de zaken waar hij echt goed in is, zoals zijn product, zijn markt en zijn klanten. CFOflex neemt dus daadwerkelijk taken uit handen. CFOflex ontzorgt.
PARTNER
CFOflex streeft naar een lange termijn relatie met de opdrachtgever, waardoor kennis van en betrokkenheid met de business zoveel mogelijk geborgd wordt. De CFOflex zal zijn meerwaarde elke dag weer moeten en willen bewijzen, aangezien de opdrachtgever de baas blijft over zijn inzet.
Door de flexibele inzetbaarheid wordt de CFOflex slechts ingehuurd voor zaken waarbij hij daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Hierdoor wordt op een zeer kostenefficiënte manier de beste financiële kennis in huis gehaald. Door zijn flexibele inzet kan de CFOflex tevens meegroeien met de onderneming.
40+
succesvolle
functies vervuld
30+
jaar
ervaring

Voor wie is CFOflex de ideale oplossing?

“Ieder bedrijf heeft recht op een CFO”. Niet alleen de grote bedrijven, maar ook kleine en middelgrote ondernemingen krijgen te maken met financiële en bedrijfseconomische vraagstukken waarbij behoefte is aan een hoger opgeleide en ervaren financial. Een grote onderneming heeft hiervoor een uitgebreide financiele staf. De kleinere bedrijven hebben dit meestal niet en zullen de kennis vaak moeten inhuren. Meestal hebben ze een externe accountant die prima ondersteuning biedt bij bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening, het signaleren van risico’s en het geven van fiscale adviezen. Meestal zijn zij echter geen business partner die helpt bij het opbouwen van de organisatie of die daadwerkelijk projecten ter hand neemt. Ook een financieel consultant beperkt zich meestal tot het geven van goed advies maar verzuimt te helpen bij de implementatie.

© CFOflex